Pravno savjetovanje

Obvezno pravo

Sastav kupoprodajnih, darovnih, ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, ugovora o najmu i zakupu, ugovora o djelu, građenju, ortaštvu, zalogu, ugovora o zajmu i ostalih vrsta ugovora. Zastupanje u izvansudskim i sudskim nagodbama, sudskim postupcima protiv osiguravajućih i drugih društava radi naknada neimovinskih i imovinskih šteta zbog povreda na radu, prometnih nezgoda i dr.

Stvarno i zemljišnoknjižno pravo

Predbilježbe, zabilježbe i uknjižbe prava vlasništva, prava zaloga (hipoteke) i drugih stvarnih prava na nekretninama s osnove ugovornih odnosa, sudskih ili izvansudskih odluka. Usklađivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja nekretnina uz rješavanje otvorenih vlasničkopravnih pitanja. Utvrđenja i zaštita prava vlasništva, stjecanje vlasništva nekretnine dosjelošću, smetanje posjeda, sastav diobnih ugovora, zastupanje u pojedinačnim ispravnim postupcima, zastupanje u izvanparničnim postupcima diobe zajedničke imovine te postupcima razvrgnuća suvlasništva nekretnina.

Nasljedno pravo

Savjetovanje i zastupanje u ostavinskim postupcima, sastav oporuka i ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za života. Zastupanje u sudskim postupcima radi pobijanja oporuke te ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju.

Obiteljsko pravo

Pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za razvod braka, za uzdržavanje, razvod braka s malodobnom djecom u kojim se postupcima odlučuje s kojim će roditeljem dijete živjeti, o načinu održavanja susreta i druženja djeteta s drugim roditeljem i o drugim sadržajima roditeljske skrbi. Zastupanje u sporovima oko podjele imovine stečene tijekom trajanja bračne zajednice, zastupanje u postupcima vezanim za utvrđivanje ili osporavanje očinstva, zastupanje u postupcima oduzimanja poslovne sposobnosti i postavljanja skrbnika.

Ovršno pravo

Sastav prijedloga radi izdavanja rješenja o ovrsi, prigovora i žalbi protiv rješenja o ovrsi, sastav prijedloga radi izdavanja privremenih i dr. mjera. Zastupanje u izvansudskim i sudskim ovršnim postupcima.

Trgovačko pravo

Savjetodavne usluge, priprema dokumentacije te osnivanje i/ili statusne promjene trgovačkih društava, zastupanje u postupcima upisa u sudski registar, izrada svih normativnih akata, uključivo i područje radnog prava. Zastupanje u postupcima predstečajne nagodbe i stečajnim postupcima, financijsko restrukturiranje. Zastupanje u trgovačkim sporovima.

Upravno pravo

Pokretanje upravnih postupaka radi ishođenja lokacijskih, građevinskih i drugih dozvola. Zastupanje u upravnim postupcima.

Kontakt

E mail: daniela (@) dapas.eu

Mobitel: +385 91 3874 355

Tel/fax: +385 1 3874 355

Skype: daniela.dapas

Ured: Palinovečka 19, Zagreb 10000

Pošaljite upit

© www.dapas.eu        Politika privatnosti

Share This